Madsebakken Teater

For de som har fått plass:

Madsebakken teater starter nå opp igjen etter lang nedstengning grunnet pandemien. Vi har stokket om kortene, søkt tilskudd og har nå leid inn profesjonell instruktør, Christina Bæver som vil ha hovedansvaret fremover. Vi har ledig plass til nye skuespillere og ønsker at de som vil være med leverer en søknad så fort som mulig!


Øvingstiden er onsdager fra 17.30 – 19.00 i gymsalen på Madsebakken skole.


Det forventes at foreldre bidrar med noe dugnad i en av gruppene, som er markedsføring, kulisser, kostymer, teknisk osv. Vårt mål er en liten forestilling mot sommeren 2021, og en større oppsetning mot jul 2021.
Vi følger FHI sine rettningslinjer for smittevern.
For de som starter nå i vår, vil det bli redusert kontigent.

 

Madsebakken teater er ett barneteater som starter høsten 2019. Vi er helt i startfasen og ønsker knytte til oss skuespiller-spirer og driftige foreldre. Vi har nå fått 20 søknader og håper alle vil starte til høsten. Dersom du ikke rakk sende oss søknad innen fristen, må du gjerne sende en nå og vi vil plassere deg på venteliste og komme tilbake til deg dersom vi får en ledig plass.