Kontakt oss


Styret består foreløpig av:

Anne-Cathrine Ihlen (990 39 395

Mari Østerud (909 61 534)

Therese Vollset Vis (413 09 917)

Jermund Indrevoll (982 10 018)

Timon Vis (952 36 113)

Ta gjerne direkte kontakt med oss om du lurer på noe:-)

Vi ha også en felles e-post: madsebakkenteater@yahoo.com